بخش طبیب شهر برای معرفی اطبای سنتی راه اندازی شد. در این بخش شما پس از عضویت می‌توانید به اطبای مورد علاقه خود امتیاز دهید و نظرات خود را درباره آن‌ها بیان کنید.
همچنین می توانید اطبای حاذقی را که می‌شناسید معرفی نمایید.
این بخش در حال حاضر در 20 شهر کشور را پوشش داده است، از جمله:
تهران
مشهد
همدان
اصفهان
بابل
قم
گرگان
اهواز
آمل
کاشان
ورامین
کرج
رشت
ساری
شیراز