نسخه آزمایشی آزمون مزاج شناسی راه اندازی شد. شما با شرکت در این آزمون می‌توانید از نوع مزاج خود مطلع شوید.
این آزمون با بهره‌گیری از دروس مزاج شناسی استاد خیراندیش و کتاب «مروری بر کلیات طب سنتی ایران» نوشته دکتر محسن ناصری طراحی شده است.

آزمون مزاج شناسی